Elevi

   * Calendarul, programele și metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat național.
   *Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale.
   *Conţinutul, calendarul şi modul de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

ELEVI -ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

EX.ȘCOLARE

Efortul voluntar al elevului reprezintă principala condiţie a reuşitei şcolare. De aceea, efortul de a învăţa este valorizat într-o măsură mai mare decât este valorizată inteligenţa. Trăsăturile unui elev bun sunt : atenţia, tenacitatea, activismul, responsabilitatea, interesul pentru muncă, regularitatea efortului. Participarea elevilor la viaţa grupului şcolar, atrage atenţie asupra faptului că buna integrare şi acceptare de grup reprezintă două condiţii importante ale reuşitei şcolare.

Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii, pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Consiliul Elevilor este structura prin care elevii pot contribui la îmbunătăţirea societăţii din care fac parte.
      Consiliul Elevilor :
  reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din România la nivel şcolar, local, judeţean şi naţional;
•  este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.);
 este organizat şi funcţionează conform Regulamentului – cadru aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247 din data de 21.06.2010.