LICEUL „MATHIAS HAMMER ” ANINA

Școala noastră are rădăcini adânci în istoria acestor meleaguri, primele forme de învăţământ în oraşul nostru datând din anul 1776.
      După al doilea război mondial, s-au produs schimbări radicale în toate sectoarele de activitate, învăţământul cunoscând un avânt deosebit. În anul 1954, în urma solicitării comitetului de părinţi al clasei a şaptea, o delegaţie de mineri se deplasează la Bucureşti, unde obţine aprobarea înfiinţării şcolii medii mixte şi începe construirea clădirii, care găzduieşte actualul liceu.
      Până în prezent s-au format, pe băncile şcolii noastre, generaţii deosebite de elevi, mulţi dintre absolvenţii ei devenind peste ani conducători de marcă ai unităţilor economice de pe raza oraşului nostru sau din ţară.

„Oamenii mari s-au născut în case mici.”Nicolae Iorga

LICEUL „MATHIAS HAMMER” ANINA

Scurtă cronologie a şcolii:
               •  1954 - 1965 – s-a numit Şcoala Medie Anina + Şcoala Profesională;
               •  1965 - 1973 – s-a transformat în Liceul Industrial Anina;
               •  1973 – 2000 – s-a numit Grup Şcolar Industrial Minier Anina;
               •  2001 - 2008 – s-a numit Grup Şcolar Industrial Anina;
               •  din 2008 şcoala se numeşte Grupul Şcolar „Mathias Hammer” Anina
               •  din 2012 şcoala se numeşte Liceul „Mathias Hammer” Anina