Orașul Anina

 

PREZENTAREA ZONEI

    Orașul Anina – este situat în sud-vestul României, în județul Caraș-Severin, la o distanță de cca ... 500 km  de București, capitala țării.

    Vatra orașului Anina ocupă o depresiune în inima zonei muntoase ce-i poartă numele, iar șoselele leagă orașul spre nord cu centrul siderurgic Reșița, aflat la o distanță de 34 km, spre vest de Oravița, la o depărtare de 28 km și spre sud – vest de Bozovici la 25 km.

    Din punct de vedere geografic zona orașului Anina ocupă partea centrală a munților Aninei, fiind situată pe cumpăna de ape ce desparte bazinele hidrografice ale Nerei spre sud și Carașului spre nord. 

    Orașul Anina reprezintă un veritabil punct turistic, dinspre  care se poate pleca spre trasee turistice de mare originalitate și frumusețe, unde se pot admira pereți calcaroși, lacuri, cascade, peșteri ce atrag în fiecare an numeroși iubitori ai drumețiilor montane.

    Dintre traseele pitorești amintim: zona carstică a munților Aninei, cu varietat ea formelor de relief (doline, izbucuri, ponoare, văi, versanți abrupți, prăpăstii etc.),  Cheile Minișului,  lacul de acumulare Buhui (primul lac din România amplasat pe calcare) cel mai lung râu subteran din România (Buhui 32,7 m); cel mai vechi lac artificial subteran din țară, din care se face alimentarea cu apă a orașului Anina, lacul de acumulare Mărghitaș. Spre obârșia Carașului se găsește rezervația naturală ,,Izvoarele Carașului“. De asemenea, spre nord-est, respectiv sud-vest de Anina, sunt amplasate rezervațiile celor mai lungi, sălbatice și frumoase chei ale României, mai precis rezervația Cheile Carașului (20 km.) și Cheile Nerei (18 km.).

    Orașul nostru este un vechi centru minier, cu o activitate neîntreruptă de peste 200 ani. Mina de exploatare a cărbunilor este una dintre cele mai adânci din Europa (1107 m).