activități

revista școlii-lmh

revista școlii liceului „mathias hammer” anina

școala „altfel”

        Săptămâna dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului „Școala altfel”.
     În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar cursurile se vor desfășura în conformitate cu un orar special. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. Proiectele și activitățile sunt selectate pentru a corespunde obiectivelor educaţionale specifice comunităţii școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia.
 Tipurile de activități care pot fi organizate pot include:
 — • activități culturale; activități tehnico-științifice; activități sportive;
  activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv caritate, voluntariat, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);
  activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.);
  activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);
  activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.;
 Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
 ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică;
 competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;
 mese rotunde, dezbateri; activități de voluntariat sau de interes comunitar;
 campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.; proiecte comunitare, de responsabilitate socială; peer – education; schimburi de experiență;
 vizite de studii; tabere/școli de creație sau de cercetare; parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.

Why Love Nature