Get Adobe Flash playerAvizier virtual - aici puteți afla ultimele anunțuri făcute de școala noastră.                    Oferta educațională a școlii noastre                  Legături utile spre alte site-uri
                         Obiective educaţionale
       Pornind de la ideea că individul aparţine societăţii şi este subordonat acesteia, una dintre finalităţile actului educaţional este formarea personalităţii elevului, complexă, multidimensională, armonioasă, estetic şi cu calităţi de ordin intelectual, moral profesional, capabil să se adapteze la dinamica vieţii social-economice.
       Instruirea, în urma căreia elevul poate realiza conexiuni între informaţiile pe care deja le posedă cu cele noi, se realizează în cadrul Liceul „Mathias Hammer” Anina, la un nivel competitiv, bazat pe o deosebită pregătire a colectivului de cadre didactice şi pe o bază tehnico-materială corespunzătoare obiectivelor urmărite. Resursele umane şi materiale permit desfăşurarea unei activităţi educative la un nivel calitativ superior, formând personal calificat în diferite meserii şi cu posibilităţi de integrare în orice instituţie de învăţământ superior.

Liceul „Mathias Hammer   Învăţământul este organizat pe niveluri, forme de învăţământ, filiere şi profiluri şi asigură condiţiile necesare pentru dobândirea competenţelor-cheie şi pentru profesionalizarea progresivă.

Spre viitorCiclul primar Ciclul secundar Ciclul liceal Menirea școlii noastre Formarea de competenţe necesare pentru a răspunde nevoilor specifice dezvoltării personale şi nevoilor pieţei forţei de muncă şi ale comunităţilor.

Învățăm pentru viațăBatman: Arkham Asylum

   În contextul unei societăți dinamice, în care capacitatea de adaptare la schimbare este o caracteristică indispensabilă reușitei în plan profesional și social, Liceul „Mathias Hammer” Anina își propune:

  •     - Asigurarea unei formări profesionale de calitate în domenii și calificări profesionale de vârf ale economiei.
  •     - Formarea beneficiarilor primari ai educației ca viitori cetățeni activi și creativi capabili să se integreze și să performeze pe piața muncii într-o societate dinamică de tip european.

 

Educație flexibilă pentru agenda ta europeană

    Liceul „Mathias Hammer” ca instituție de educație și învățământ oferă beneficiarilor educației resursele necesare pentru parcurgerea unui traseu educațional adaptat nevoilor personale și ale comunității.

 

 

 

 

 

Ținte strategice

  1. Realizarea unui sistem de învățământ centrat pe elev;
  2. Asigurarea de șanse egale la educație pentru toți copiii;
  3. Eficientizarea activității de consiliere și orientare;
  4. Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calității la nivelul unității de învățământ;
  5. Adaptarea personalului școlii la un sistem modern de educație și formare (formarea continuă);
  6. Implementarea unui management educațional performant;
  7. Deschiderea școlii către acțiuni de cooperare la nivel local, județean, regional, național și internațional.

 

  

Învăţământ realizat la școala noastră cuprinde următoarele niveluri:
 
      a)   învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I–IV ;
 
      b)   învăţământul secundar, care cuprinde :
 
            -   învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V–IX;
            -   învăţământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X–XII/XIII, cu următoarele filiere :
                    teoretică şi tehnologică;