Get Adobe Flash player

   Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. Aceștia conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
     Consiliul de administraţie al Liceului „Mathias Hammer” din Anina este constituit din 13 membri, astfel : 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor.
     Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
     Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, şi un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.

 

 
Conducerea școlii
 
   

        
        Director
:  prof. GHERMAN AURELIAN - LEONARDO

        Director adj. :  prof. HIRSCHVOGEL ALEXANDER

        Coordonator proiecte şi programe :  prof. PRAȚA SIMONA