Get Adobe Flash player

an image

Clădirea liceului precum și clădirile în care își desfășoară activitatea clasele de la învățământul primar și gimnazial au fost modernizate astfel încât elevii beneficiază de condiții optime de studiu. Fiecare clădire dispune de o centrală termică proprie, instalațiile electrice și sanitare au fost modernizate la rândul lor la stadarde europene. Același lucru se poate spune și despre structurile aflate în subordine. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou adecvat vârstei și condțiilor potrivite desfășurării procesului de învățământ.

În clădirea liceului funcționează câte un laborator de fizică, chimie, electrotehnică, electronică și automatizări, de informatică dotate cu apartură modernă și în stare bună de funcționare. Laboratoarele de electrotehnică și electronică au în dotare, pe lângă aparatura necesară, calculatoare și table inteligente. Laboratorul de informatică dispune de o conexiune internet de mare viteză, calculatoare și softuri de dată recentă. Școala Gimnazială și structurile arondate dispun de asemenea de laboratoare de informatică și conexiune internet.

Biblioteca școlii este bine organizată și aprovizionată corespunzător nevoilor de studiu și lectură ale elevilor și dascălilor. De asemnea funcționează în clădirea liceului o sală multimedia de limba română dotată cu tablă inteligentă și omologată de Inspectoratul Școlar Județean. Majoritatea laboratoarelor, dar și unele săli de clasă sunt dotate cu videoproiectoare. Pentru practicarea sportului elevii beneficiază de o sală de sport bine pusă la punct și de mai multe terenuri de sport, dintre care unul cu gazon sintetic.