Get Adobe Flash playerAvizier virtual - aici puteți afla ultimele anunțuri făcute de școala noastră.                    Oferta educațională a școlii noastre                  Legături utile spre alte site-uri
                         Obiective educaţionale
       Pornind de la ideea că individul aparţine societăţii şi este subordonat acesteia, una dintre finalităţile actului educaţional este formarea personalităţii elevului, complexă, multidimensională, armonioasă, estetic şi cu calităţi de ordin intelectual, moral profesional, capabil să se adapteze la dinamica vieţii social-economice.
       Instruirea, în urma căreia elevul poate realiza conexiuni între informaţiile pe care deja le posedă cu cele noi, se realizează în cadrul Liceul „Mathias Hammer” Anina, la un nivel competitiv, bazat pe o deosebită pregătire a colectivului de cadre didactice şi pe o bază tehnico-materială corespunzătoare obiectivelor urmărite. Resursele umane şi materiale permit desfăşurarea unei activităţi educative la un nivel calitativ superior, formând personal calificat în diferite meserii şi cu posibilităţi de integrare în orice instituţie de învăţământ superior.

Liceul „Mathias Hammer   Învăţământul este organizat pe niveluri, forme de învăţământ, filiere şi profiluri şi asigură condiţiile necesare pentru dobândirea competenţelor-cheie şi pentru profesionalizarea progresivă.

Spre viitorCiclul primar Ciclul secundar Ciclul liceal Menirea școlii noastre Formarea de competenţe necesare pentru a răspunde nevoilor specifice dezvoltării personale şi nevoilor pieţei forţei de muncă şi ale comunităţilor.

Învățăm pentru viațăBatman: Arkham Asylum

    Liceul „Mathias Hammer” urmărește realizarea unui spațiu real de iradiere a științei și culturii prin construcția unui centru de resurse educaționale și de servicii oferite comunității, prin furnizarea de programe educaționale moderne, dezvoltarea interacțiunii cu mediul social, cultural si economic. Școala noastră își propune să obțină de la fiecare elev maximum de capacități intelectuale, morale, civice și de lucru în echipa pentru a se integra în mediul social concurențial. Toți elevii trebuie să aibă șanse egale la instruire care să le asigure formarea competențelor necesare integrării sociale și învățării permanente în scopul adaptării la schimbările rapide din toate domeniile, precum și formarea atitudinilor moral-civice necesare pentru a face față provocărilor contemporane ale societății.
    Școala noastră dorește să se angajeze puternic în dezvoltarea comunităţii prin oferirea unor servicii educaţionale şi de consultanţă de înaltă calitate şi performanţă, promovând un dialog deschis şi permanent cu partenerii sociali şi educaţionali. Educația modernă impune abordarea unor noi modalități de învățare, care să îi ofere individului posibilitatea dezvoltării unei personalități complexe care îi permit să răspundă cu uşurinţă la provocările create de progresul social, ştiinţific, tehnic, cultural, contemporan.

    Școala noastră urmăreşte îmbunătăţirea performanţei şcolare prin crearea, utilizarea şi gestionarea resurselor necesare unui proces educaţional modern folosindu-se de facilităţile oferite de tehnologiile comunicării informaţionale. Selectarea și prelucrarea cunoștințelor pe care urmează să le dobândească tinerii educați pot să eficientizeze munca cadrului didactic. Deprinderea, utilizarea şi transmiterea de metode şi standarde de calitate țintesc să valorizeze potenţialul unui tânăr, dar şi societatea din care acesta va face parte, la un moment dat.
    O nouă generaţie de instrumente Web, care încurajează interacţiunea, trebuie să fie integrate în mod deliberat în proiectarea demersului educaţional. Site-uri, blog-uri, Wiki-uri şi podcast-uri (utilizează aplicaţii video sau audio) pot fi folosite singure sau împreună cu alte aplicaţii pentru crearea unor noi medii de învăţare. O colecţie de resurse profesionale şi informaţii legate de colaborarea on-line pot fi uşor publicate şi accesate prin intermediul internetului. Site-urile şi blog-urile se pretează la subiecte experimentale fiind instrumente puternice pentru schimbul de informaţii şi construirea unui sentiment de comunitate deoarece oferă elevilor un spaţiu unde ei pot să-şi pună în evidenţă realizările şi reflecţiile.

  

Învăţământ realizat la școala noastră cuprinde următoarele niveluri:
 
      a)   învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I–IV ;
 
      b)   învăţământul secundar, care cuprinde :
 
            -   învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V–IX;
            -   învăţământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X–XII/XIII, cu următoarele filiere :
                    teoretică şi tehnologică;